Đa số thiết chế văn hóa thể thao chưa thực hiện đúng chức năng

Thời gian qua, Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội đã có những chuyến khảo sát thực tế tìm hiểu việc thực hiện chính sách, pháp luật các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại nhiều địa phương trong cả nước. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng, trưởng đoàn khảo sát đã dành cho THQHVN cuộc phỏng vấn về vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Phan Hằng