Đã tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của hơn 81.000 doanh nghiệp

Sáng 17/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã có 60/63 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong đó, số hồ sơ của UBND cấp huyện đã tiếp nhận được 81.446 doanh nghiệp với 3.760.525 lượt lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.639,1 tỉ đồng tương đương với 40,67% so với số kinh phí dự kiến của địa phương. 

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng công tác thẩm định hồ sơ để xác minh tình trạng cư trú của người lao động ở một số địa phương bị kéo dài dẫn đến trậm trễ trong việc giải ngân. Nhiều cán bộ, công chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp huyện còn chưa nắm vững chuyên môn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong việc triển khai chính sách. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, cơ bản các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo đồng thời đề xuất một số nội dung cần tập trung triển khai ngay. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tập trung tháo gỡ triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.  

Nhật Huy