Đại biểu dân cử được cung cấp kiến thức, thông tin về bình đẳng giới

Sáng 12/5, tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ngân hàng Thế giới tổ chức tập huấn cho các đại biểu dân cử nhằm cung cấp kiến thức, thông tin, kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới phục vụ hoạt động quyết định và thực hiện giám sát chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Sau 16 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành, các văn bản quy phạm pháp puật của Nhà nước cơ bản đã đảm bảo yêu cầu lồng ghép bình đẳng giới. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc trong thực thi và giám sát trong lĩnh vực này. Cụ thể, những thay đổi về xã hội như dân số, cạnh tranh kinh tế toàn cầu, dân số già hóa, lựa chọn giới tính khi sinh. Ngoài những kiến thức được cung cấp thêm tại buổi tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp triển khai thực hiện trong kỹ năng giám sát và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong bình đẳng giới. 

Để lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật thì Ngân hàng Thế giới và Chương trình đối tác chiến lược Ôxtrâylia cũng hỗ trợ các đại biểu dân cử trong việc tham gia xây dựng những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong quá trình lập pháp ở Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam để đạt mục tiêu giảm nghèo và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc