Đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu biện pháp để nâng cao năng suất lao động

Sáng 31/5, bàn về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đại biểu Triệu Quang Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho biết, hai chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng, chất lượng nền kinh tế còn hạn chế, không đạt chỉ tiêu đề ra. Đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu để có những biện pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao năng suất lao động, thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tham gia thảo luận, đại biểu Triệu Quang Huy cho rằng, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 tương đối tích cực. Những tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Bàn về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đại biểu cho biết, hai chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng, chất lượng nền kinh tế còn hạn chế, không đạt chỉ tiêu đề ra. Đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu để có những biện pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao năng suất lao động, thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất, tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết, khai thác hiệu quả các thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đại biểu cũng cho rằng, cần có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư thương mại, thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các ngành, sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành hướng tới sự hiệu quả, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!