Đại biểu đề nghị làm rõ các bất cập trong phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đề nghị Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá hiệu quả và nêu rõ các số liệu liên quan đến chi đầu tư phát triển và tổng chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ từ năm 2017 cho đến nay.

Trả lời đại biểu về khung số lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ và trần ngân sách, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết Bộ đã đề ra giải pháp để thời gian tới để số nhiệm vụ và số tiền chi cho nhiệm vụ khoa học công nghệ bảo đảm hiệu quả, bố trí phù hợp. Theo đó tái cơ câu nhiệm vụ cấp quốc gia, phê duyệt 19 chương trình với mục tiêu, dự kiến nội dung, yêu cầu…làm cơ sở để hình thành khung và trần ngân sách bố trí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!