Đại biểu Đỗ Đức Hiển chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế

Tại phiên thảo luận sáng 8/11, Liên quan đến Nghị định 09 ban hành tháng 1/2016, đại biểu Đỗ Đức Hiển, ĐBQH Thành phố Hồ Chí Mimnh đã chất vấn bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết liên tục từ năm 2018 đến nay Bộ Y tế đã có những báo cáo, tờ trình lên Chính phủ liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19. Theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Y tế i đánh giá tác động và phải có đối thoại với doanh nghiệp để đảm bảo được hài hòa giữa công tác chăm sóc sức khỏe của người dân và quyền lợi của các doanh nghiệp

Bộ trưởng cho biết, vấn đề bổ sung vi chất vào thực phẩm là một vấn đề khó, đặt ra mối quan hệ giữa 2 bên đó là lợi ích cộng đồng và lợi ích của doanh nghiệp. Do đó, trong quá trình sửa đổi Nghị định 09 Bộ sẽ tiếp tục bổ sung phần đánh giá tác động liên quan đến các mặt để làm sao xử lý hợp lý, hài hòa nhất trong các nội dung này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải