Đại biểu hiến kế tạo nguồn thu ngân sách bền vững

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm bên lề hành lang Quốc hội về nội dung kinh tế - xã hội đó là vấn đề tạo nguồn thu ngân sách bền vững hơn dựa vào những nguồn thu là lợi thế quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh -

Công Tràng -

Trang Linh -

Văn Lệ