Đại biểu kiến nghị chính thức thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá không cần thí điểm

Trong ngày hôm qua (10/6), Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh không chỉ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ mà còn của cả nước. Chính vì vậy, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần thiết thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế biển theo mô hình Quỹ quốc gia.

Các đại biểu cho rằng, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá là cần thiết, nhằm bổ sung nguồn lực phát triển nghề cá, phát triển và nâng cao đời sống dân sinh;  hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.   

Ông NGÔ TRUNG THÀNH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk: “Khi nghề cá ở Trường Sa phát triển sẽ là minh chứng sống động, là cột mốc chủ quyền di động vững chắc, bảo đảm cơ sở lịch sử, pháp lý hữu hiệu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tại huyện Trường Sa là rất cần thiết, đã rõ và cần sự ổn định lâu dài. Vì vậy, riêng vấn đề này, tôi kiến nghị Quốc hội cho chính thức thành lập mà không cần phải thực hiện thí điểm.”

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị xem xét nghiên cứu đổi tên gọi và bổ sung, mở rộng hoạt động của Quỹ này nhằm thu hút tổng hợp các nguồn lực, mà không bó hẹp trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa.

Ông NGUYỄN HẢI ANH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Đề nghị đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế biển Khánh Hòa, bởi nội hành phát triển kinh tế biển bao trùm và đầy đủ hơn so với nội hành phát triển nghề cá, phù hợp với nội dung và lĩnh vực hoạt động của Quỹ như nêu trong dự thảo Nghị quyết; đề nghị bổ sung nội dung xây dựng các công trình hỗ trợ phát triển KTXH, nhất là du lịch tại huyện đảo Trường Sa trong danh mục các nội dung hoạt động của Quỹ.”

Ông DƯƠNG KHẮC MAI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: "Hiện nay rất nhiều ngư dân các tỉnh đang ngày đêm vươn khơi bám biển trong vùng trùng với hoạt động ngư dân tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị Chính phủ khi hướng dẫn chi tiết cần cân nhắc đến phạm vi, đối tượng hỗ trợ của Quỹ để đảm bảo tính công bằng, khuyến khích với mọi ngư dân vì mục tiêu cuối cùng là khẳng định giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Trung Quốc.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Một là đổi tên thì với tư cách là cơ quan soạn thảo, tôi thấy cũng rất hợp lý là Quỹ về phát triển kinh tế biển. Thứ hai là phạm vi và đối tượng rộng hơn để có thể hỗ trợ nhiều tỉnh khác mà ngư dân bám biển ở khu vực ngoài khơi Trường Sa từ Quỹ mà Quốc hội cho phép này.”

Việc đổi tên gọi và bổ sung, mở rộng hoạt động của Quỹ này cũng phù hợp chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Vệt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Tùng Dương