Đại biểu lo ngại giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chạy theo thành tích

Thảo luận về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu Quốc hội cho rằng,cần phép kéo dài thời gian thực hiện và giải quyết vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, tuy nhiên, không vì thế mà chạy theo thành tích giải ngân gây, lãng phí nguồn lực.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền hiện nay đang có quá nhiều những điểm nghẽn về chính sách do không phù hợp thực tiễn. Theo đại biểu, Nguyễn Thị Việt Nga, tốc độ giải ngân của chương trình này quá chậm nhưng Ủy ban Dân tộc vẫn nhận định sẽ đạt được mục tiêu theo lộ trình.

Việc chậm giải ngân không chỉ gây lãng phí về tiền bạc, mà các mục tiêu, dự án tốt đẹp dành cho người nghèo của Đảng và Nhà nước chưa kịp thời đến với người nghèo.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các chính sách, các văn bản hướng dẫn để hạn chế việc chồng chéo, trùng lắp gây thất thoát, lãng phí, làm giảm hiệu quả của các chương trình./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam