Đại biểu Lý Anh Thư: Cần sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thảo luận chiều 31/10 về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Lý Anh Thư - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đề nghị sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo định hướng cắt giảm tàu, chuyển đổi các nghề xâm hại sang các nghề thân thiện với môi trường đảm bảo cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội tại phiên họp, đại biểu Lý Anh Thư - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang bày tỏ nhất trí với các báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế. Đại biểu cho rằng, trước tình hình khó khăn chung của cả thế giới nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành và phối hợp chặt của Quốc hội, sự ủng hộ đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng của nền kinh tế toàn cầu và với những kết quả nổi bật đã nêu trong các báo cáo, điều này một lần nữa đã tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan có lộ trình thực hiện việc dừng/không cấp giấy cho cải hoán đối với các tàu đang hoạt động làm nghề lưới kéo, lưới rê nhằm giảm bớt khó khăn cho ngư dân. Bên cạnh đó, sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo định hướng cắt giảm tàu, chuyển đổi các nghề xâm hại sang các nghề thân thiện với môi trường đảm bảo cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 208/QĐ-TTg. 

Đồng thời, đề nghị Chính phủ theo thẩm quyền ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách khoanh nợ, giản nợ cho các chủ tàu gặp khó khăn, có cam kết không vi phạm pháp luật về IUU nhằm chia sẽ khó khăn cho các chủ tàu trong thời gian chờ ban hành và áp dụng các chính sách chuyển đổi nghề khai thác sang nghề khác.

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số