Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Để giảm chi phí logistics bền vững, cần nâng cấp và phát triển hệ thống đường sắt

Phát biểu tranh luận về vấn đề giảm bớt chi phí logistics một cách bền vững, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống đường sắt của Việt Nam theo hướng hiện đại để tạo ra một hệ thống giao thông nòng cốt, trụ cột, xương sống và xuyên suốt đất nước; từ đó kết nối thị trường trong nước và ngoài nước.

Đây là vấn đề rất lớn, rất khó nhưng nên làm và phải làm. Đại biểu cũng gửi ý kiến này tới Phó Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!