Đẩy nhanh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

Quan tâm đến thực trạng quy hoạch hàng không toàn quốc, đại biểu Nguyễn Duy Thanh cho biết, cảng hàng không nói riêng và ngành hàng không nói chung có vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hôi, du lịch. Hàng không là con đường ngắn nhất đưa Việt Nam ra thế giới và kéo thế giới đến gần Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh cho biết, so với các nước, địa hình Việt Nam rất phù hợp với phát triển hàng không, hiện cả nước có 22 cảng hàng không, nhiều cảng bị quá tải, nhất là vào dịp cao điểm. Về nguồn lực đầu tư, đại biểu cho rằng không nên dựa vào ngân sách nhà nước mà có thể cho phép địa phương thu hút xã hội hóa nhưng việc xã hội hóa gặp nhiều khó khăn do tư nhân chỉ được đầu tư các sân bay nhỏ và vừa (hầu hết đều lỗ).

Đại biểu cho rằng, rất cần sự điều chỉnh, hoàn thiện chính sách xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không, sân bay và tập trung đầu tư cảng hàng không sân bay làm bệ đỡ cho các cảng hàng không tăng cạnh tranh, tăng tốc phát triển ngành hàng không phát triển, sẽ đóng góp thiết thực cho địa phương có sân bay, cho kinh tế xã hội phát triển và tăng hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!