Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Cần có quy định về thời gian chuyển tiếp để thực hiện chính sách

Sáng 7/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh về lĩnh vực dân tộc. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết việc triển khai cách Chương trình mục tiêu quốc gia theo kết quả giám sát cho thấy không thực sự hoàn thành như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nêu.

Trong đó các văn bản có đến 87 điều khoản dẫn chiếu ở văn bản khác nhau trong các thông tư, nghị định hướng dẫn, có nội dung dẫn chiếu đến lần thứ 3, có nội dung dẫn chiếu đến nội dung không cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng làm rõ phân định miền núi vùng cao và phân định vùng dân tộc thiểu số là tương đối khác nhau. Việc phân định vùng đặc biệt khó khăn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia không phải là nền tảng thực hiện chính sách dân tộc và chính sách miền núi được quy định trong Hiến pháp.

Liên quan đến tác động của Quyết định 861, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho rằng cần có quy định về thời gian chuyển tiếp để thực hiện chính sách thay vì đợi các bộ ngành sửa đổi các văn bản liên quan đến 12 chính sách như đã nêu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!