Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm tranh luận với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Tranh luận với bộ trưởng Bộ trưởng bộ LĐTBXH tại phiên chất vấn sáng 8/11, bà Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Tiền Giang đề nghị bộ trưởng làm biết giải pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn lực, nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động và kế hoạch để đảm bảo xuất khẩu lao động. Đồng thời, giải pháp để có thể bố trí đủ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở.

Liên quan vấn đề xuất khẩu lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết bình quân một năm VN đưa khoảng 120.000 đến 143.000 người lao động tại nước ngoài. đem lại nguồn lợi cho đất nước khoảng 3,5 đến 4 tỷ USD.

Bộ trưởng cho biết, vai trò tổng trưởng phụ trách đội còn không thể bố trí ở thời điểm này được. Tuy nhiên, ở một số địa phương cũng đã có những chính sách mới để bố trí cho cán bộ bán chuyên trách cho lĩnh vực này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải