Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt: Giá sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng đến 100%

Tại Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đề nghị tư lệnh ngành Công thương có giải pháp cho tình trạng giá của các sản phẩm đầu vào phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp tăng mạnh, có sản phẩm tăng đến 100% gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn chi tiết tại quochoitv.vn

Truyền hình Quốc hội Việt Nam