Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh: Quốc hội xây dựng chương trình giám sát toàn khóa để các địa phương chủ động thực hiện

Cho ý kiến về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh điểm mới của Quốc hội khoá XV là công tác triển khai, quán triệt để thực hiện chương trình giám sát hằng năm.

Về công tác giám sát năm 2022, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh nhận thấy, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, công tác giám sát đã được Quốc hội, UBTVQH quan tâm và đã có nhiều đổi mới, ban hành Nghị quyết về giám sát văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ quan của Quốc hội, làm cơ sở để các cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Điểm mới của nhiệm kỳ này là quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình giám sát hàng năm, Quốc hội và UBTVQH đã triển khai sớm các Chương trình giám sát năm trực tuyến và kết nối tất cả các địa phương do Chủ tịch Quốc hội trực tiếp chủ trì. 

Qua đó, tạo ra một sự thống nhất, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức thực hiện từ Trung ương, địa phương, đồng thời tránh được sự chồng chéo về nội dung giám sát giữa Quốc hội với địa phương. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy điểm mới này trong những năm tiếp theo.

Về Chương trình giám sát năm 2024, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ đồng tình với nội dung giám sát tại Kỳ họp thứ 7, thứ 8 trong dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề xuất với Quốc hội đưa nội dung vào Chương trình giám sát theo Luật Giám sát tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, nội dung giám sát việc thực hiện nghị quyết về hoạt động chất vấn và các vấn đề đã hứa tại Kỳ họp thứ 4 và thứ 5.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, việc đưa nội dung giám sát Nghị quyết Quốc hội về hoạt động chất vấn trước khi đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn là một điều rất cần thiết và phù hợp với Khoản 5, Điều 13 Quy chế giám sát của Quốc hội. Đồng thời sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội.

Về giám sát chuyên đề Quốc hội năm 2024, trong 4 chuyên đề, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề xuất Quốc hội giám sát tối cao 2 chuyên đề là chuyên đề 1 và chuyên đề 4.

Đại biểu cũng đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cần chỉ đạo sớm việc ban hành kế hoạch và chọn địa phương để giám sát, để Đoàn ĐBQH các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát của mình để tránh trường hợp Quốc hội chờ báo cáo của các tỉnh rồi mới chọn địa phương giám sát, dẫn đến tình trạng một địa phương, một chuyên đề có 2 Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát.

Thực hiện : Thúy Hiền