Đại biểu nhất trí cao đưa dịch vụ an ninh mạng vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Cho rằng thách thức an ninh mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền lợi ích quốc gia, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục - Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Các đại biểu đã dẫn chứng các căn cứ pháp lý của việc cấp thiết bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục - Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó nhấn mạnh, để bảo đảm sự đồng bộ về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thì cần thiết phải tiêp tục hoàn thiện Pháp Luật liên quan.

Ông Vũ Huy Khánh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: "Theo kết quả rà soát của chính phủ chỉ còn thiếu cơ chế để quản lý loại hình kinh doanh loại hình kinh doanh sản phẩm an ninh mạng độc lập mà theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng hay pháp luật với cơ yếu không thể thay thế được, đó là các dịch vụ về kiểm tra giám sát an ninh mạng tư vấn an ninh mạng thử nghiệm bảo trì sản phẩm an ninh mạng. Việc bổ sung này sẽ kịp thời giải quyết yêu cầu của thực tiễn là công nhận về mặt pháp lý đối với sản phẩm dịch vụ an ninh mạng đã và đang được sản xuất kinh doanh để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước vừa thúc đẩy khuyến khích các doanh nghiệp An ninh mạng tham gia thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế".

Chia sẻ kinh nghiệm các nước trên thế giới đều đã tăng cường đầu tư thay đổi chính sách không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng, đại biểu Nguyễn Văn Hận đoàn Bạc Liệu cho rằng, tại Viêt Nam việc kinh doanh các sản phẩm dịch vụ an ninh mạng chưa được quản lý chặt nên thiếu định hướng và thiếu kiểm soát. Nếu không kịp thời bổ sung điều chỉnh sẽ là kẻ hở về pháp lý, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Văn Hận - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạ Liêu: "Thời gian qua đã phát hiện hàng trăm lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ngay tại các cơ quan an và việc xâm phạm thông tin đời tư cá nhân bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mã các sản phẩm dịch vụ này không có nguồn gốc rõ ràng theo các quy định quản lý kiểm tra thẩm định. Qua nghiên cứu, tìm hiểu tôi nhận thấy một số quốc gia phát triển thế giới đã quy định cụ thể sản phẩm dịch vụ an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện".

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị xem xét tính cấp thiết của việc bổ sung này, cũng như đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm, điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng tại Luật An ninh mạng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3. 

Ông Phạm Văn Hòa - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Về bổ sung Ngành nghề an ninh mang, thống nhất thẩm tra của của ủy ban đề nghị cp xem xét sửa đôi bổ sung quy định có đk sp dịch… tại luật an ninh mạng trình QH xem xét tại kỳ họp thứ 3 để đảm bảo cơ sở pháo lý đưa ngành nghê kinh doanh này vào phụ lục 4 của luật đầu tư vì sửa đổi nội dung này chưa mang tính cấp thiết".

Ông Trần Trí Cường - Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng: “Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tên gọi là kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng chưa chắc đã bao quát hết những sản phẩm tương tự nhưng có tên gọi khác, do đó để đảm bảo linh hoạt đề nghị nên giao chính phủ quy định chi tiết cụ thể hóa nội dung này bên cạnh đó đề nghị cần bổ sung quy định cơ chế chế Tài cài đặt ghi âm các nhà mạng khi đưa các tin xấu độc là vi phạm pháp luật kể cả nhà mạnh trong và ngoài nước”.

Mời Quí khán giả theo dõi các ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo luật này!