Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: "Chúng tôi không thể dùng khẩu hiệu để đi qua đại dịch"

Chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến cơ bản thống nhất với bao cáo của Đoàn giám sát. Theo đại biểu, dịch bệnh Covid-19 vừa qua là phép thử cho thấy hiện trạng và thực lực của ngành y tế. Thực tế có thất trong huy động và quản lý nguồn lực cho phòng, chống dịch rất khó khăn.

Bà Phong Lan chia sẻ thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm tâm dịch phải có những lời khuyên cho những cơ sở, doanh nghiệp muốn đóng góp là đề nghị đóng góp bằng hiện vật. 

Trong quản lý thì chưa phân biệt được giữa dịch bệnh chưa gặp lần nào với dịch bệnh thông thường. Với những quy định pháp luật vào thời điểm đó khó có thể thực hiện mua được vaccine. Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, vướng mắc là ở quy chế đấu thầu. Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu đang được thảo luận cũng chưa thấy cách nào để gỡ rối. Đến nay trong tình trạng bình thường mà các cơ sở điều trị còn thiếu thuốc, thiếu vaccine… thì không biết bao giờ tình trạng này mới khắc phục được.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, trong việc quản lý nguồn lực còn có nhiều điểm nghẽn trong sử dụng. Cùng với đó còn có những chính sách cần được nhìn nhận lại như trong lúc thiết vaccine lại không cho phép tiêm dịch vụ hay như lúc thiếu thuốc điều trị thì Bộ Y tế lại chậm trễ trong cấp số đăng kí thuốc, dẫn đến là tình trạng là mua bán bên ngoài và đẩy giá…

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng đề nghị trong báo cáo cần bổ sung đánh giá để cân bằng giữa xây và chống. Chống tiêu cực nhưng cũng cần quan tâm đúng mức việc xây dựng, “bồi bổ” để ngành y tế mạnh hơn để có thể chống dịch ngay lúc đó và về sau này.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, chuyên đề này cần giám sát để trong tương lai, nếu dịch bệnh quay trở lại, chúng ta sẽ đối phó được tốt hơn, sẽ bảo vệ được người dân tốt hơn. Do đó, đại biểu đề nghị quan tâm xây dựng nền y tế, phải có những cơ chế và bảo vệ cho người làm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!