Đại biểu Quốc hội đề nghị không duy trì Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm trong luật

Việc duy trì 2 Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm với Quỹ dự trữ bắt buộc trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), theo các đại biểu Quốc hội từ phiên thảo luận trước là không cần thiết. Trong phiên thảo luận chiều 27/5, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng nên bỏ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Đề cập đến quỹ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm với Quỹ dự trữ bắt buộc trong dự thảo luật, một số ý kiến vẫn cho rằng có sự trùng lắp về mục đích của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm với Quỹ dự trữ bắt buộc, trong khi trên thực tế, sau 12 năm thành lập và trích nộp Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm, vẫn chưa phải sử dụng đến nguồn quỹ này. ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cân nhắc việc không tiếp tục duy trì Quỹ Bảo vệ người bảo hiểm như phương án 1 đã nêu trong dự thảo luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Việc duy trì hai quỹ song song sẽ tạo nên gánh nặng cho doanh nghiệp và cho cả người được bảo hiểm vì các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, nếu duy trì hai quỹ trong quá trình thực thi, trường hợp phải sử dụng nguồn trên quỹ để thanh toán cho người được bảo hiểm sẽ còn phát sinh thêm vấn đề phân chia tỷ lệ chi trả của từng quỹ, mỗi quý bao nhiêu phần trăm và người được bảo hiểm nhận thanh toán từ nguồn quỹ khác nhau." 

Phát biểu tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tất cả ý kiến đại biểu QH. Về quy định Quỹ người được bảo hiểm, Bộ sẽ thực hiện theo quyết định của đại biểu QH

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài Chính:  “Quỹ dự trữ tài chính và người được bảo hiểm ký quỹ, DN được trực tiếp sử dụng quỹ này, Quỹ bảo hiểm cho ngừoi được bảo hiểm, quỹ được tính vào chi phí bảo hiểm….”

Kết luận phiên thảo luận, phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đối với nội dung còn có ý kiến khác nhau, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tham gia góp ý bằng văn bản, đề nghị cơ quan thẩm tra nghiên cứu kỹ lưỡng, giải trình, tiếp thu, đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua trong chương trình kỳ họp

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động, sự nỗ lực của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình."