Đại biểu Quốc hội "hiến kế" ngăn tình trạng trục lợi trong đấu giá tài sản

Chiều 8/11, khi thảo luận tổ cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), một trong những nội dung được các Đại biểu quan tâm, thảo luận đó là cần công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn tình trạng quân xanh, quân đỏ, dìm giá, trục lợi.

Trên thực tế việc thông đồng dìm giá, quân xanh, quân đỏ, thậm chí còn có tình trạng điểu chỉnh, tác động đến kết quả đấu giá gây thiệt hại cho cơ quan, người có tài sản đấu giá đã từng xảy ra ở một số địa phương. Một trong những giải pháp  để triệt tiêu tình trạng này đã được Dự thảo Luật Đấu giá tài sản đề cập đó là tổ chức đấu thầu trực tuyến trên Cổng đấu giá Quốc gia được nhiều ĐBQH đồng tình.

Đại biểu Bùi Văn Cường đề nghị, ngoài những quy định công khai, minh bạch thông tin đấu giá như dự thảo Luật đã đề cập thì cần phải thêm điều khoản niêm yết thông tin đấu giá tại lô đất cần đấu giá, tránh trường hợp lợi dụng để quân xanh, quân đỏ.

Việc công khai minh bạch từ thông tin đấu giá tài sản để triệt tiêu vấn đề tiêu cực là điều cần thiết, tuy nhiên nhiều Đại biểu cho rằng, trong dự án Luật cũng phải có điều cấm tiết lộ thông tin về người đấu giá, người có tài sản và tổ chức đấu giá. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Trần Tiến -

Tùng Dương