Đại biểu Quốc hội: "Lãng phí còn nguy hiểm hơn nhiều so với tham nhũng, tiêu cực"

Mặc dù công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả khá tích cực, song cũng cho thấy còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Đây là công tác luôn liên quan việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách Nhà nước, nếu thực hiện một cách tùy tiện và trái phép có thể dẫn đến việc tài sản của Nhà nước bị thất thoát, lãng phí lớn.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu chủ yếu. Tuy nhiên các đại biểu cho rằng cần xây dựng rõ hơn trọng tâm, trọng điểm trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK,CLP).

Ông TRỊNH XUÂN AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Tôi vẫn chưa thật sự hài lòng. Trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí tôi cho rằng nội dung này nếu chúng ta không làm tốt thì lãng phí còn nguy hiểm hơn nhiều so với tham nhũng tiêu cực. Tham nhũng tiêu cực chúng ta phát hiện, xử lý thì chúng ta thu hồi lại được. Còn lãng phí thì xuống sông xuống biển. Nguồn lực đó coi như vất đi.  Cho nên chúng ta cần xác định rõ trọng tâm trọng điểm của vấn đề này. Tuy nhiên thực hành tiết kiệm lãng phí rất là rộng cả khu vực tư nhân lẫn nhà nước..nên chúng ta cần xác định rõ trọng tâm trọng điểm”

 Bên lề Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh cần đi sâu kiểm tra vấn đề thất thoát, lãng phí trong định mức đơn giá, tiêu chuẩn, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nhất là đối với các công trình xây dựng trụ sở làm việc. Đây cũng phải được coi là nhóm giải pháp, nhiệm vụ cần được chú trọng trong thời gian tới.

Bà HỒ THỊ MINH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: Một số cơ quan trực thuộc Trung ương khi được cấp bổ sung đất để xây trụ sở mới thì trụ sở cũ người ta vẫn giữ lại đó gây nên sự lãng phí rất lớn. Trong đợt giám sát đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã có báo cáo gửi lên UB TV QH để có sự điều chỉnh sao cho cơ quan Trung ương hay cơ quan địa phương sử dụng hiệu quả tài sản đất đai - vốn sở hữu chung của nhà nước, nhân dân. Đó mới là vấn đề cần quan tâm".

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cần thực hiện các quy định về THTK,CLP liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tránh tình trạng như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cơ quan, địa phương thời gian qua đã gây thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công, gây bức xúc trong nhân dân./.
 

Thực hiện : Đỗ Minh Thanh Hải Sỹ Cường Hồng Dũng