Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí làm Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Theo Nghị quyết, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí - Đoàn thành phố Hà Nội và cũng là người đề xuất dự án Luật Chuyển đổi giới tính được giao trách nhiệm làm Trưởng ban soạn thảo. PV THQH có cuộc kết nối với đại biểu Nguyễn Anh Trí để nghe thêm những chia sẻ của ông trước tín hiệu đáng mừng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo