Đại biểu Quốc hội nói gì về căn bệnh “trầm kha” chậm ban hành văn bản hướng dẫn?

Bên hành lang phiên chất vấn sáng 15/8, các đại biểu Quốc hội cho rằng, một trong những vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đó là tham mưu cho Chính phủ, để làm rõ trách nhiệm, tăng cường vai trò của người đứng đầu, trong chỉ đạo giải quyết tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội. Thậm chí, có đại biểu còn ví, đây là căn bệnh “trầm kha” cần nhiều giải pháp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam