Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang kiến nghị sớm triển khai đường điện ra hai xã đảo Nam Du và An Sơn

Tại phiên họp Quốc hội sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, mặc dù còn 5/15 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, những kết quả này rất đáng ghi nhận, là sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các bộ, ngành, cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong đó có hạn chế do tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao của bộ máy nhà nước. Đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan tác động đến hạn chế này, bởi yếu tố con người là quan trọng nhất. Đây là nguyên nhân căn cơ để đưa ra các cái giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức, viên chức.

Liên quan đến nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, đại biểu rất mừng vì thời gian qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, đây là nghị định, không thể thay thế điều chỉnh các quy định của luật vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu sửa đổi pháp luật, trong đó có Luật Công chức và Luật Viên chức.

Đại biểu cũng cho biết, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14 đối với các địa phương được xác định là vùng an toàn khu hay còn gọi là vùng ATK. Chính sách đã có từ năm 2020 nhưng chưa được thực hiện do chưa có hướng dẫn cụ thể. Giải trình vấn đề này đã có thành viên chính phủ nêu là văn bản dự thảo đã xong và đang trình lãnh đạo nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức triển khai. Đại biểu kiến nghị Chính phủ quan tâm sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai thực hiện chính sách này đến với người dân ở vùng được hưởng thụ hưởng chính sách.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường điện ra hai xã đảo Nam Du và An Sơn, tỉnh Kiên Giang.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam