Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm tới giải pháp giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa

Chiều 31/10, phát biểu tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Lê Đào An Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên bày tỏ quan tâm tới các giải pháp giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, đại biểu Lê Đào An Xuân cho biết theo báo cáo hiện lượng rác thải nhựa phát sinh hằng năm khoảng 2,9 triệu tấn và chỉ có 0,77 triệu tấn được tái chế. Đại biểu cho rằng thực tế hiện nay rác thải nhựa đã và đang là vấn nạn lới đối với môi trường, đặc biệt là các tỉnh ven biển.

Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về xử lý và hạn chế sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tạo hành lang pháp lý và thể hiện sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng chúng ta cần nhiều hơn nữa để giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa. Đại biểu đề nghị các Bộ, ngành thực hiện đúng và đủ các giải phải mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; đồng thời đề nghị Quốc hội chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về giảm thiểu rác thải nhựa trong Luật Bảo vệ môi trường.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số