Đại biểu quốc tế đánh giá gì về Tuyên bố chung của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9?

Sau 2 ngày làm việc sôi nổi, các đại biểu trong nước và quốc tế đánh giá cao những kết quả đạt được từ hội nghị. Theo nhiều đại biểu, Tuyên bố chung Hội nghị đưa ra trong kỳ họp lần này sẽ có sức lan tỏa, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong hoạt động lập pháp của nhiều quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu -

Vân Hương -

Sỹ Cường -

Minh Quốc