Thời gian giám sát vào cuối năm và đầu năm gây khó khăn cho các đoàn, các địa phương

Đại biểu Siu Hương (Gia Lai) khẳng định, giám sát có tính tương hỗ nhiều cho chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, việc bố trí thời gian giám sát vào cuối năm và đầu năm kế tiếp gây áp lực cho đoàn ĐBQH, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Để hoàn thiện nghị quyết, Đại biểu Siu Hương đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo công bố thời gian giám sát các nội dung để đảm bảo phù hợp, không tập trung quá nhiều các cuộc giám sát vào thời điểm cuối năm và đầu năm kế tiếp. Đồng thời đề nghị quan tâm chỉ đạo việc tổng hợp sau giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH, chuyển các kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức có liên quan xem xét, giải quyết và phúc đáp đến Đoàn ĐBQH nhằm đảm bảo các kiến nghị được giải quyết kịp thời.

Đại biểu Siu Hương cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức tổ chức hoạt động khảo sát của Đoàn ĐBQH, ĐBQH các tỉnh, thành phố để nâng cao hoạt động khảo sát.

Thực hiện : Thúy Hiền