Đại biểu Tạ Văn Hạ: Người dân cảm thấy chưa yên tâm khi thoát nghèo

Sáng 30/10, phát biểu tại phiên thảo luận về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam bàn về nhận thức của người dân về công tác tuyên truyền đối với 3 CTMTQG. Đánh giá về mục tiêu của các Chương trình thời gian qua, đại biểu cho rằng, có những người dân chưa muốn thoát nghèo.

Mặc dù đánh giá cao 3 CTMTQG trong thời gian qua, tuy nhiên đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo là cách làm và chất lượng của các Chương trình chưa có sự bền vững, tính bền vững chưa cao cả trước mắt và lâu dài. Do đó, người dân cảm thấy chưa yên tâm khi thoát nghèo, hết chương trình, hết dự án thì “nghèo lại hoàn nghèo”.

Vì vậy, đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị cần quan tâm đến cách làm và chất lượng của các Chương trình, phải đảm bảo mang tính bền vững cao, đây mới là căn cơ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số