Đại biểu thắc mắc tại sao không cấp hộ chiếu gắn chip cho công dân chưa đủ 14 tuổi?

Chiều 2/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Đại biểu Nguyễn Phương Thúy - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tán thành với các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại biểu bổ sung một số ý kiến liên quan đến quy định cấp hộ chiếu gắn chip điện tử và hồ sơ thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!