Đại biểu Trần Thị Nhị Hà: Cần coi thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng là tình huống cấp bách

Phát biểu tại hội trường sáng 2/11, đại biểu Trần Thị Nhị Hà - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội bày tỏ nhất trí cao với nhiều nội dung được nêu trong các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024. Liên quan tới tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, Đại biểu cho rằng đây là tình huống cấp bách cần được đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho biết, nhằm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 510 ngày 19/5/2023 về công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình bao gồm cả các công trình y tế. Xuất vốn vốn đầu tư xây dựng công trình, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. 

Tuy nhiên, đại biểu nhận thấy, đối với lĩnh vực y tế, Quyết định 510 chỉ quy định xuất vốn đầu tư cho các công trình bệnh viện đa khoa từ 50 đến 1000 giường bệnh và công trình bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương với 1000 giường bệnh. Trong khi đó, nhiều địa phương hiện nay đang thực hiện kế hoạch đầu tư công để xây dựng bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh với quy mô dưới 1000 giường ở Hà Nội đang thực hiện như dự án Bệnh viện Thận tiết niệu, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Mê Linh. Quá trình triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với các bệnh viện chuyên khoa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do không có hướng dẫn về xuất vốn đầu tư.

Do đó, đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung thêm quy định về xuất vốn đầu tư đối các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh tại Quyết định 510 để làm cơ sở xác định tổng mức vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công của ngành y tế.

Bên cạnh đó, đại biểu đề cập về vướng mắc trong việc xác định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với việc xây dựng mới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đề nghị Bộ Y tế sớm sửa đổi Thông tư 08 hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, xác định tiêu chuẩn trang thiết bị y tế chuyên dùng làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất chủ trương triển khai mua sắm tại các dự án đầu tư công xây mới ở bệnh viện. 

Ngoài ra, đại biểu cũng chỉ rõ vướng mắc trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, đề nghị Chính phủ quan tâm tới các quy định, điều kiện chuyển tiếp liên quan đến đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ Thông tư 14 sang thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế không bị chậm trễ, không phải chờ các văn bản hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn trong thực tiễn. Đồng thời cần phải cần ban hành các văn bản có tính căn cơ để giải quyết vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế. 

Liên quan tới tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, đại biểu Trần Thị Nhị Hà khẳng định vắc xin tiêm chủng mở rộng chính là hàng rào bảo vệ cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Bà dẫn chứng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế luôn yêu cầu người dân tham gia tiêm chủng mở rộng phải "đúng lịch, không trì hoãn, không chậm trễ". Theo đó, đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề xuất việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên được coi là tình huống cấp bách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam