Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh các nhà khoa học có sản phẩm khoa học, công nghệ hữu ích

Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức gặp mặt, tôn vinh, các Nhà khoa học tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm và giải pháp khoa học và công nghệ.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng và chất lượng các công trình khoa học với tỷ lệ công bố thuộc danh mục Scopus gia tăng trung bình khoảng 16%/năm và chiếm khoảng 10% tổng số công bố quốc tế của cả nước. Mỗi năm, các nhà khoa học của trường đóng góp gần 100 sáng chế, giải pháp hữu ích, 15 sản phẩm chuyển giao và khởi nghiệp. Đây là nền tảng giúp gia tăng uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tư vấn chính sách cho các cơ quan Trung ương, hợp tác với các đối tác triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp. Nhằm tăng cường thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhà khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN đã ban hành nhiều chính sách để tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ đơn vị cũng như đội ngũ nhà khoa học. Tại buổi lễ, Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã được trao cho các nhà khoa học đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm qua. 

Phan Hằng -

Hồng Dũng