• 5507 lượt xem
  • 21:04 30/09/2023
  • Kinh tế

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, chiều nay Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trước khi bắt đầu phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, tại tượng đài và phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức , viên chức Việt Nam  “ Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”.

Tại Đại hội, dự thảo báo cáo chính trị nêu nhận định: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào thi đua và hoạt động công đoàn đạt và vượt đa số các chỉ tiêu đề ra. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực.

Trong giai đoạn tiếp theo, công đoàn viên chức Việt Nam hướng tới tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn, đẩy mạnh các phong trào thi đua .
Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đã Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V; Thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận tại Tổ về các dự thảo báo cáo.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn viên chức Việt Nam trong 5 năm tới.  Đại hội diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 30/9/2023 đến ngày 01/10/2023.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Ngô Trang -

Bích Liên -

Tùng Dương