Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III

Trong 2 ngày 25-26/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III chính thức được diễn ra. Trong ngày làm việc sáng 26/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cùng dự có Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định, nguyên Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đạt được những thành quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác định phương châm hành động nhất quán, xuyên suốt đó là xây dựng đội ngũ Luật sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức liêm chính, trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp tinh thông để có thể cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng và cộng đồng xã hội; đoàn kết thống nhất trong tổ chức; tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về chất lượng đội ngũ Luật sư.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ Luật sư Việt Nam trong những năm qua. Trước những thách thức trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đội ngũ luật sư cần thể hiện rõ trách nhiệm, độc lập, trung thực, coi trọng, khách quan, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời phải thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động tư pháp. Tuyệt đối không tiếp tay, không tham gia chạy án, không có những hành vi trái với quy định của pháp luật. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, luật sư Việt Nam cần nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên môn pháp luật quốc tế, luật pháp của các nước để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước cũng đề nghị việc phát triển đội ngũ luật sư phải đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, không chạy theo số lượng để đảm bảo xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ.
 

quảng cáo