Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể, với chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành và 507 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB cả nước. 

Được thành lập vào ngày 06/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả. Phát huy những thành tựu, thành quả của công cuộc đổi mới, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể các bác, anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả. Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới" của Hội.

Tổng Bí thư cho rằng, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, rất đáng tự hào, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội cựu chiến binh vẫn còn những hạn chế như chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có nơi làm chưa tốt,, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ: "Động viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Tổng Bí thư đề nghị, Hội cựu chiến binh tiếp tục quán triệt và tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng bản lĩnh chính trị, bằng tâm huyết trách nhiệm và sự nêu gương của mình, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp tục chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, sau Đại hội này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc,cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ