Đại hội Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước: Đại biểu quét mã QR để điểm danh và biểu quyết

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 là Đại hội điểm cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trong cả nước do Trung ương đoàn chỉ đạo. Điểm nhấn của Đại hội là việc đẩy mạnh công nghệ thông tin trong các nội dung của đại hội.

Tham dự Đại hội lần này có 235 đại biểu chính thức đại diện cho gần 152 nghìn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Thay vì điểm danh truyền thống như trước đây, các đại biểu chỉ cần check mã Qr-Code hoặc truy cập địa chỉ DaihoiXIV.com là có thể thực hiện thao tác điểm danh tự động. 

Cùng với đó, các thông tin về Đại hội, hồ sơ đại biểu, nội dung chương trình, văn kiện đại hội cũng được cập nhật đẩy đủ trên hệ thống phần mềm, giúp đại biểu dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu.

Công tác kiểm phiếu cũng được thực hiện bằng máy móc tự động. Qua đó đảm bảo tính khách quan, chính xác, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của đại hội. 
 

Hồng Ngọc