Đắk Lắk: 6 tháng đầu năm, giải ngân được 690 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch

Tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, các đại biểu tập trung thảo luận về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng năm 2022. Trong đó, đại biểu đề nghị, cần tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo kế hoạch.

Một trong những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk quan tâm đó là tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm và tình trạng ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh mới chỉ giải ngân được hơn 690 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch. Giải trình vấn đề này, giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng thực hiện chậm vì khó khăn trong công tác xác định giá, đo đạc... và một số chủ đầu tư còn thiếu sự quan tâm, phối hợp với địa phương, đơn vị.

Ông ĐINH XUÂN HÀ, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk: “Tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở KHĐT chủ trì để làm việc với từng chủ đầu tư, để tìm và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tỉnh cũng chỉ đạo các huyện thành lập các tổ để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư để đẩy nhanh thi công”

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, thông qua 20 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.../. 

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh