Đắk Lắk: 8/28 chủ dự án chậm nộp 44,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế

Chiều 12/4, Đoàn giám sát do Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn có buổi làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn giám sát đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm rõ một số khó khăn, tồn tại như: 7 cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn chưa thực hiện ký kết hợp đồng uỷ thác chi trả dịch vụ môi trường rừng; khó khăn quản lý các công ty nông lâm trường. Điển hình, việc thu tiền trồng rừng thay thế vẫn gặp khó khăn. Một số chủ dự án có biểu hiện trây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp tiền theo quy định. Đến nay vẫn còn 8/28 chủ dự án chưa thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, với số tiền khoảng 44,3 tỉ đồng. 

Bà LÊ THỊ THANH XUÂN, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: “Còn lại 44,3 tỉ đồng chưa thu được, đây là nguồn thu rất lớn, nếu chưa thu được thì thất thoát lớn. Giải pháp nào triển khai trồng rừng thay thế hiệu quả?”

Ông VÕ MINH QUÂN, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk: “Phần này chưa thu được vì các dự án trước đây chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoạt động được phê duyệt do áp dụng Luật Bảo vệ phát rừng, chưa quy định về trồng rừng thay thế. Sau này, các dự án khi chuyển đổi phải có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mới được phê duyệt. Số tiền còn lại chưa thu được là của các dự án trước đây. Do vậy, gây ra vướng mắc. Bên cạnh đó, theo quy định xử lý hành chính của Luật Lâm nghiệp, nếu trồng rồi chặt hay không trồng thì xử lý được, nhưng nộp chậm chưa có chế tài xử lý.”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiến nghị, cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu nơi để xảy ra lãng phí; trách nhiệm trong công khai, xử lý thông tin phát hiện lãng phí, xử lý đối với người có thẩm quyền không xử lý các hành vi vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, giám sát các quy định cụ thể về tiết kiệm, phòng, chống lãng phí để đánh giá, đảm bảo các cơ chế, giải pháp có hiệu quả.

Kim Liên