Đắk Lắk: Chưa có xử lý hành chính đối với cán bộ làm sai trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khắc phục bất cập, thiếu sót, tăng cường đào tạo cán bộ, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khi giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm rõ một số vấn đề như: tồn tại khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật liên quan đến tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đề xuất, kiến nghị sửa đổi; việc xử lý sai phạm đối với những cán bộ, công chức có vi phạm.

Bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk: Có những vụ tố cáo đúng, tố cáo sai và có căn cứ xử lý. Nếu có căn cứ xử lý thì phải xử lý trách nhiệm của những người có hành vi hành chính hoặc có hành vi đối với người tố cáo.

Ông LÊ QUANG TIẾN, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk: Xử lý cán bộ làm sai thì chúng tôi có thông báo huỷ quyết định sai, thông báo rút kinh nghiệm và yêu cầu chấn chỉnh trong toàn ngành, xét về mặt thi đua đối với người làm công tác khiếu nại, tố cáo đó. Còn chưa có xử lý hành chính.

Liên quan đến việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân đề nghị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cần có giải pháp sắp xếp hợp lý đối với việc thiếu cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật cho đội ngũ này.

Bà LÊ THỊ THANH XUÂN, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Cần phối hợp để công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để cán bộ, người thực hiện nắm vững và cũng để người dân hiểu đúng về pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo, giải quyết không đúng quy trình.

Đối với những kiến nghị của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk như: sửa đổi một số quy định pháp luật; tăng cường thanh kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; đầu tư các thiết bị máy ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp công dân,… sẽ được đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.

Kim Liên