Đắk Lắk: Đoàn giám sát đề nghị bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ tiếp công dân ở cấp cơ sở

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ cấp cơ sở là yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trong buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của một số ngành, địa phương của Đắk Lắk vẫn chậm so với thời gian quy định của pháp luật. Đoàn giám sát đề nghị, tỉnh Đắk Lắk cần nhận định rõ các nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật; xây dựng tốt đội ngũ cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Bà NGUYỄN THỊ XUÂN - Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban QP&AN của Quốc hội: Cán bộ làm công tác tiếp công dân rất quan trọng, phải mẫn cán, phải có năng lực trình độ và có trách nhiệm để giải thích trả lời ngay cho người dân, đây là bài toán để giải quyết về con người tiếp công dân.

Tỉnh Đắk Lắk phải khắc phục tồn tại, hạn chế, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp để giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm phổ biến pháp luật cho người dân và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Bà LÊ THỊ THANH XUÂN - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Nếu không có kiến thức, chuyên môn, năng lực và điều kiện đảm bảo thì không thể làm tốt việc tiếp công dân từ cơ sở, hạn chế được các vụ việc đông người. Vì vậy cần quan tâm bố trí con người, đặc biệt là ở cấp huyện, xã.

Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh đánh giá lại việc tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn hiện nay và dự báo tình hình khi dịch Covid-19 kiểm soát. Đặc biệt khi địa phương đang triển khai các dự án lớn để có giải pháp xử lý ngay từ cơ sở để tránh các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người.

Kim Liên