Đắk Lắk: Hơn 916 tỷ từ ngân sách địa phương xây cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột

HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 để xem xét thống nhất bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia đầu tư dự án đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến có quy mô 4 làn xe, chiều dài khoảng 117,5 km. Tổng mức đầu tư dự kiến là gần 22.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tái định cư là 2.300 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án thành phần thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư hai dự án thành phần này là khoảng 1.833 tỷ đồng. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Theo đó, bố trí 50% chi phí giải phóng mặt bằng dự án đi qua địa phương tương ứng với số vốn là 916,5 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 để tham gia đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đảm bảo bố trí vốn giải phóng mặt bằng từ nguồn đối ứng ngân sách tỉnh theo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh

quảng cáo