Đắk Lắk: Lỗ hổng quản lý gây lãng phí tài sản công

Hiện nay tại các tỉnh Tây Nguyên có hàng ngàn công trình, hạng mục được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu Quốc gia, nhưng do không có kế hoạch sử dụng hợp lý nên các công trình này bị bỏ hoang gây xuống cấp hư hỏng theo thời gian và lãng phí tài sản công. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình này đang gặp nhiều lỗ hổng ngay từ giai đoạn nghiên cứu tính khả thi nhưng vẫn triển khai thực hiện.

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk có tổng kinh phí xây dựng gần 62 tỷ đồng, được hoàn thành năm 2017 nhưng đến nay sau hơn 5 năm vẫn chưa thể sử dụng do không bố trí được nhân lực và kinh phí vận hành. Hay các công trình nước sạch tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư hàng tỉ đồng nhưng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn đã hư hỏng phải bỏ không vì hệ thống lọc không phù hợp với nguồn nước pha cát và nhiễm phèn.

Hiện nay tại các tỉnh Tây Nguyên có  nhiều công trình tương tự, nguyên nhân chung là do khi nghiên cứu xây dựng, các nhà quản lý, nhà đầu tư không tính đến yếu tố khả thi của dự án, thiếu kế hoạch vận hành sử dụng tối ưu. Hậu quả là hàng ngàn tỷ đồng bị bỏ hoang xuống cấp theo thời gian trong khi nhu cầu người dân không được đáp ứng. Sự lãng phí này dẫn đến suy giảm niềm tin trong nhân dân về công tác quản lý của Nhà nước.

Lý giải về thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng vấn đề quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền của nhiều ngành, nhiều cấp, trách nhiệm thuộc về người trực tiếp quản lý tài sản công. Bộ Tài chính có vai trò hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý.

Việc phân vai trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, người đứng đầu trong công tác quản lý, vận hành các công trình, dự án thuộc tài sản công đã được thực hiện suốt nhiều năm qua nhưng do cơ chế còn nhiều lỗ hổng, bản thân một số người đứng đầu các địa phương vẫn còn tư duy nhiệm kỳ nên đến nay hầu như hiếm có trường hợp nào bị xử lý mặc dù các công trình bỏ hoang tại các địa phương là có thật và vẫn đứng đó trơ gan cùng tuế nguyệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy -

Việt Bảo