Đắk Lắk: Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Nhà nước cùng với nỗ lực của chính mình, đến nay hàng nghìn hộ dân nhất là các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên thoát nghèo.

Trong gần 20 năm triển khai các nguồn vốn chính sách của Nhà nước, đến nay toàn huyện M’Đrắk có hơn 11.600 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 1.800 lao động; hơn 10.000 lượt hộ gia đình được vay vốn sản xuất, hàng nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn đi học. Nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả được hình thành, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế tại địa phương. 
 
Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận tại buôn M’Suốt, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk!

Ngọc Duy