Đắk Nông: Chủ tịch tỉnh tiếp dân 1 ngày/1 tháng thì chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch huyện thế nào?

Hôm nay 29/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” .

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh chỉ rõ hạn chế, bất cập trong việc giải quyết, khiếu nại về đất đai; tỷ lệ số vụ tố cáo có yếu tố đúng cao; đồng thời làm rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. 

Trong 5 năm, tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận hơn 17.200 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các đơn khác, đã giải quyết được 93,8% số vụ việc khiếu nại. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai. Trong 94 vụ tố cáo đủ điều kiện xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt 96,8%, tuy nhiên số vụ tố cáo có yếu tố đúng (47,3%) chứng tỏ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này có những bất cập và đặt ra chất lượng công tác cán bộ.

Ông TRẦN VĂN MINH, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ:Một số địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo theo HĐND chưa thuyết phục khiến người dân bức xúc. Cái này chúng ta có địa chỉ thì cũng phải xử lý chứ. Tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch nắm rõ vấn đề này”.

Ông HỒ VĂN MƯỜI, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:Cá nhân tôi và tỉnh cũng nhận thức được nhiều vấn đề về khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, thanh tra. Đây là điều chúng tôi sẽ tiếp thu rất nghiêm túc”.

5 năm qua, Chủ tịch UBND xã chỉ tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ rất thấp 1,37%. Tỷ lệ đối với Chủ tịch UBND tỉnh là 68%, thấp hơn so với định của luật. Trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cũng được đoàn giám sát đặt ra.

Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, chuyên gia:Việc tiếp dân của người đứng đầu ở Đắk Nông còn đáng suy nghĩ, bởi quy định chủ tịch tỉnh tiếp 1 ngày/ 1tháng thì tôi hỏi chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch huyện như thế nào? Nếu ông tiếp dân, giải quyết khiếu nại hình thức chắc chắn ở trên này hủy rất nhiều”.

Ông HỒ VĂN MƯỜI, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông: “Các anh đặt vấn đề tại sao xã lại ít thế, huyện nhiều mà tỉnh lại ít hơn, chúng tôi rút kinh nghiệm cái này. Giải pháp để nâng cao vai trò các cấp, người đứng đầu tiếp công dân thì chúng tôi hứa chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt sau đợt giám sát này”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tại tố cáo , đến nay tình hình khiếu kiện không còn phức tạp như trước, tuy nhiên cũng lưu ý tỉnh tiếp thu những hạn chế mà đoàn nêu ra. Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh chỉ đạo người đứng đầu cơ quan hành chính và tư pháp các cấp thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG:  “Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, tồn đọng, đông người, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí quan tâm chỉ đạo giải quyết, phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan Trung ương cũng như các cơ quan liên quan, địa phương để xử lý dứt điểm, 4 vụ việc đó thì tổ công tác đã tham mưu cho đoàn có kiến nghị, đoàn sẽ kiến nghị đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền và có thời hạn, để chúng ta hoàn thành”.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân. 

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng