Đắk Nông "đau đầu" vì nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Đắk Nông quý I, đạt 17,3% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu sẽ rất khó khăn do hai vướng mắc lớn đối với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn là vướng quy hoạch bauxite và mỏ đất phục vụ đào đắp tại các công trình.

Do địa hình chia cắt mạnh nên 8km thuộc tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê giai đoạn 2, phải cần đến 10.000m3 đất đắp. Nhưng hơn một tháng nay đơn vị thi công đã phải dừng do chưa đủ vật liệu san lấp. Trong khi đó toàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có mỏ đất nào được cấp phép.

Năm 2022 tỉnh Đắk Nông đã phải cắt vốn 4 công trình do vướng quy hoạch bauxite. Theo quy định, phải tận thu khoáng sản trước mới được triển khai các dự án khiến địa phương “đau đầu”. Hiện bauxite chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của tỉnh, quy hoạch mỏ diện tích hơn 200.000 ha.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Phúc Hân