Đắk Nông: Một huyện có hơn 1.400 vụ việc khiếu nại tố cáo trong 5 năm

Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở là một trong những nội dung mà Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông yêu cầu huyện Đắk R’lấp tập trung trong thời gian khi thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” ngày 23/3.

Từ 1/7/2016 - 1/7/2021, huyện Đắk R’lấp đã tiếp 1.633 lượt tiếp công dân và phát sinh 1.411 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp tái định cư, tranh chấp đất đai. Một số vụ việc có tính chất đông người, phức tạp, kéo dài phát sinh từ việc thực hiện các dự án lớn trên địa bàn như: Alumin Nhân Cơ, Khu công nghiệp Nhân Cơ. Việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại hiện còn một số bất cập như: cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm; sự phối hợp của các đơn vị trong giải quyết đơn thư còn chưa đồng bộ; chính sách pháp luật thay đổi thường xuyên.

Tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Đắk Nông, Trưởng đoàn giám sát Dương Khắc Mai đề nghị huyện cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Các vụ việc đông người, phức tạp cần được chỉ đạo, đôn đốc để giải quyết dứt điểm. Giai đoạn tới dự báo còn nhiều vấn đề phát sinh khi xây dựng hạ tầng, thực hiện các dự án đầu tư, Đắk R’lấp cần chú trọng hơn nữa đến công tác hòa giải ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh. Lãnh đạo huyện và cấp cơ sở cần trực tiếp tham gia đối thoại để làm rõ những yêu cầu, thắc mắc của công dân để giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật.
 

Thực hiện : Phúc Hân