Đắk Nông phân cấp cho HĐND cấp huyện thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 25/6, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm phân cấp cho HĐND cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại kỳ họp, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong được lựa chọn thực hiện thí điểm phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025. Đây là 2 huyện có tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh đồng thời đang triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và được phân bổ nguồn vốn lớn. Tổng dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2022, 2023 và 2024 tại 2 huyện này chiếm 45% của toàn tỉnh, hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, HĐND huyện được thí điểm căn cứ vào Điểm b, Điểm c, Khoản 7, Điều 4, Nghị quyết số 111 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định khác có liên quan để triển khai. Nghị quyết được ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ triển khai cụ thể từng chương trình để phát huy hiệu quả đề ra. Đến cuối năm 2025, UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá kết quả triển khai thí điểm, báo cáo HĐND tỉnh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân