Đảm bảo an sinh cho người cao tuổi

Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách mà ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng khác. Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí là đủ 75 tuổi trở lên. Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Hiện nay quy định trong dự thảo Luật đang xác định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng khác theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, theo đại biểu cần xem xét tuổi được hưởng trợ cấp thông qua tuổi thọ.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đồng tình với phương án trợ cấp hưu trí cho đối tượng từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung chuẩn hóa khoản 2, điều 20 về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội từ 70 đến 75 tuổi cho 1 số trường hợp.

Đại biểu đề nghị, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Theo tính toán, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường