Đảm bảo các chính sách trong phát triển nhà ở xã hội

So với Luật Nhà ở năm 2014, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung thêm các quy định về: đối tượng, hình thức và điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội; hay yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội… Đây cũng là những nội dung được các thành viên UBTVQH cho ý kiến trong phiên họp chiều 17/3.

Về nguyên tắc bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội, dự thảo Luật quy định thời hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc thời hạn này vì đối tượng được thuê nhà ở xã hội tại Điều 73 của dự thảo luật cơ bản đối tượng nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn. Việc quy định thời hạn tối thiểu 5 năm sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội thay đổi nơi, quyền tự do cư trú của những đối tượng này.

Về xác định giá bán, giá thuê mua, thuê nhà ở xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đề nghị cần đồng bộ với Luật Giá (sửa đổi)

Về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, Điều 80 của dự thảo Luật quy định Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội.

Cơ bản tán thành với quy định này trong dự thảo luật, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thay cho việc mỗi dự án dành ra 20% quỹ đất để làm ở nhà xã hội như trước đây, thì bây giờ có thể quy hoạch để làm những dự án, những khu nhà ở xã hội riêng biệt, tức là quy ra bằng tiền là 20% như luật hiện hành quy định để đóng góp lại cho địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Quang Sỹ Anh Đức