Thứ trưởng Nguyên Duy Lâm: Không có sự lệch pha về vốn ở dự án cao tốc Bắc – Nam

Dự án xây dựng cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 sẽ được Chính phủ trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 4/1 tới. Dự án dài 729 km, gồm 12 dự án thành phần, tổng mức đầu tư hơn 146 nghìn tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2021- 2025 bố trí khoảng hơn 119 nghìn tỷ đồng

Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 sẽ được Chính phủ trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 4/1 tới.  Dự án dài 729 km, gồm 12 dự án thành phần, tổng mức đầu tư hơn 146 nghìn tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2021- 2025 bố trí khoảng hơn 119 nghìn tỷ đồng.  Trước thềm phiên họp, Phóng viên Truyền hình Quốc hội  Việt Nam có cuộc trao đổi với với ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung xung quanh dự án.

Phóng viên NGUYỄN DUYÊN: Ông có thể cho biết sự cần thiết của việc đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai 2021-2025 dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp bất thường vào tháng 4/1 tới đây?”

Ông NGUYỄN DUY LÂM - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Đây là tuyến đường huyết mạch, xương sống của hành lang vận tải của đất nước. Trong nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 16 của Quốc hội đã xác định đến năm 2025 là phải cơ bản đầu tư xong tuyến đường này. Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị cũng xác định cần sớm hoàn thành tuyến giao thông quan trọng này”.

Phóng viên NGUYỄN DUYÊN: Theo phương án của Chính phủ, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai sẽ đầu tư công toàn bộ 12 dự án, trong đó, giai đoạn 2021-2025,  hơn 47 nghìn tỷ đồng Quốc hội đã bố trí và 72 nghìn tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Như vậy, có sự lệch pha về thời điểm phân bổ vốn hay không và giải pháp điều hoà nguồn vốn như thế nào?

Ông NGUYỄN DUY LÂM - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải:  Tôi nghĩ không có sự lệch pha về vốn. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành liên quan để có thể điều hoà linh hoạt nguồn vốn, để sử dụng nguồn vốn từ chương trình phục hồi kinh tế trước. Còn những dự án mà thủ tục đầu tư kéo dài, nhu cầu vốn cần phải giải ngân nhiều, thì khi đó các dự án đã nằm trong chương trình phục hồi kinh tế rồi thì đến 24-25 sẽ tiếp tục sử dụng vốn của nguồn đầu tư công trung hạn”.

Phóng viên NGUYỄN DUYÊN: Chính phủ xác định cuối năm 2025 sẽ có thể thông xe toàn bộ các dự án thành phần và đưa vào khai thác một số tuyến. Để đạt được mục tiêu này, nếu được thông qua, áp lực giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải trong những năm tới là rất lớn. Vậy đâu là giải pháp để giải ngân vốn cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra?

Ông NGUYỄN DUY LÂM - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Chúng tôi dự kiến để hoàn thành giải ngân vốn từ 2 nguồn Quốc hội đã bố trí và từ chương trình phục hồi kinh tế là khoảng 190 nghìn tỷ đồng. Đây là áp lực rất lớn đối với Bộ Giao thông Vận tải. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và tất cả các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai cá thủ tục đầu tư để rút ngắn tối đa việc thực hiện các thủ tục đầu tư, sớm có các hồ sơ về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu. Rất nhiều việc chúng tôi phải làm song song. Chúng tôi cũng phải đề xuất Chính phủ có những cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền chính phủ để thực hiện dự án, song song là các giải pháp liên quan đến vấn đề kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công, bên cạnh đó chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp sớm giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án đúng tiến độ”.

Xin trân trọng cảm ơn ông!
 

quảng cáo