Đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ và các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội

Chiều nay, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban hàng tháng giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng quốc hội để đánh giá kết quả chủ yếu các nhiệm vụ triển khai trong tháng 11 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021.